Kredyt gotówkowy na start dla młodego przedsiębiorcy.

Początki…

Na współczesnym rynku istnieje wiele mniejszych lub większych przedsiębiorstw, warto by się zastanowić nad początkami każdego z nich. Prawdopodobnie w zdecydowanej ilości przypadków, ich start byłby trudny o ile nie możliwy, gdyby nie zaciągnięte przez ich właścicieli zobowiązania kredytowe, które pozwoliły na dalszy rozwój a pamiętajmy że nie każdy ma oszczędności lub możliwość pomocy ze strony najbliższych, zobacz co zrobić w takiej sytuacji dzięki NiskaRata.org.

Kredyt bankowy - biznesplan.

Jako że nasza działalność jeszcze nie istnieje - nie generuje żadnego przychodu. Naszym zadaniem jest udowodnienie przed instytucją bankową, iż planowana działalność gospodarcza jest “opłacalna” - czyli spłaci zaciągnięty na siebie kapitał oraz bezpośrednio związane z nim odsetki. Dokumentem, który nam to umożliwi jest biznesplan. Osoba starająca się o kredyt, powinna zawrzeć w swoim biznesplanie jak najdokładniejszy opis działalności, prognozowane przychody oraz wydatki na przyszłe miesiące lub nawet na wiele lat w przód.

“Wsparcie na starcie”

“Wsparcie na starcie” jest programem socjalnym, umożliwiającym uzyskanie niskooprocentowanego kredytu dla osób otwierających bądź prowadzących swoje działalności gospodarcze. W programie mogą uczestniczyć osoby niepracujące oraz spełniające następujące warunki.

  • student ostatniego roku studiów wyższych,
  • osoba odbywająca staż z Urzędu Pracy lub zarejestrowana w Urzędzie Pracy,
  • poszukujący zatrudnienia opiekun osoby niepełnosprawnej
  • Dodatkowa informacja dla osób, które prowadziły już swoją działalność
  • poszukujący pracy absolwent szkoły bądź studiów wyższych (do 4 lat, od dnia ukończenia nauki),

Niezbędnym do spełnienia warunkiem jest zamknięcie działalności co najmniej 1 rok wcześniej przed złożeniem wniosku kredytowego.

Kredyt może zostać przyznany na okres od 1 miesiąca do 7 lat, a jego maksymalny do uzyskania kapitał wynosi 99 tys. zł (wartość zmienna, maksymalna kwota kapitału nie może przekraczać 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia).Innym wariantem programu “Wsparcie na starcie” jest uzyskanie specjalnej pożyczki, pozwalającej na utworzenie stanowiska pracy. Maksymalny do uzyskania kapitał wynosi 77 tys. zł (wartość zmienna, maksymalna kwota kapitału zależna jest od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia). Inną zaletę stanowi możliwość częściowego umorzenia kredytu w przypadku skorzystania z tego wariantu oraz utworzenia stanowiska pracy dla osoby, która została do nas skierowana przez Urząd Pracy.

Zakończenie finansowania naszej działalności z programu, uwarunkowane jest przeprowadzeniem rozliczenia. W tym kroku niezbędnym będzie przedstawienie naszemu pośrednikowi finansowemu wszystkich udokumentowanych wydatków. Ostatni możliwy do rozliczenia dzień przypada na okres 30 dni po ostatnim poniesionym wydatku.